Znanost
Komunikacija v biotskih sistemih
By satchmo | |
Komunikacija v živih bitjih poteka na več nivojih, v katere